Szakterületeink

Bármely büntetőjogi ügyben szívesen állunk rendelkezésére. Irodánk főként az alábbi szakterületekre szakosodott:

Orvosi büntetőjog


Orvosként nagy elvárásokkal találja szemben magát, és rendkívül nagy felelősség hárul Önre. Ennek megfelelően a munkája magas jogi követelményekkel jár.

A bűntettek klasszikus esetei mellett, mint pl. a gondatlanságból elkövetett testi sértés és emberölés, amelyek az orvosi büntetőjogban már kezdetektől fogva kiemelkedő hangsúlyt kaptak, jelentős mértékben növekszik a gazdasági és korrupciós büntetőügyek miatti nyomozási eljárások számra.

Szexuális büntetőjog


Ha valakit szexuális bűncselekménnyel vádolnak, tapasztalt védőügyvéd nélkül kevés esélye van. Mint minden eljárás során a védőügyvédnek ebben az esetben is ki kell merítenie a büntető perrendtartás összes lehetőségét. A szexuális bűncslekmények esetén viszont nagyon fontos, hogy lehetőség szerint a minimálisra csökkentsük a megbélyegzés és a közvélemény általi elhamarkodott elítélés veszélyét. Ez annál inkább érvényes, ha jogtalan vádakról van szó.

Munkaügyi büntetőjog


A materiális munkaügyi büntetőjog magába foglalja az összes olyan szabványt, amely a munkavilág szabályainak megszegését bünteti. Ezek lényegében az alábbiakban felsorolt bűncselekményeket és szabálysértéseket jelentik. Tulajdonképpen munkaadói büntetőjogról van szó, mivel a jogszabályok címzettje rendszerint a munkaadó.

Gazdasági büntetőjog


A gazdasági büntetőjog az összes gazdsági élettel kapcsolatos büntetőjogi előírás gyűjtőfogalma. A törvény nem határozza meg pontosan a „gazdasági büntetőjog” fogalmát.

Felülvizsgálati jog


A felülvizsgálati eljárás gyakran az utolsó lehetőség, hogy az elítélt a számára nem kívánt ítélet alól felmentésre kerüljön. A felülvizsgálati eljárás különbözik a fellebbezési bírósági eljárástól, hiszen a bűnösségre és büntetésre vonatkozó bírói döntés nem a felülvizsgálati eljárás tárgya.

Közlekedési büntetőjog


A közlekedés résztvevői szinte szükségszerűen konfliktusba kerülnek a törvénnyel. Ha valaki megjárja, akkor gyakran jelentős következményekre számíthat:

nem csupán bírság fenyeget, hanem adott esetben Flensburgban pontokat szerezhet, ill. bevonhatják a jogosítványát/vezetési tilalmat róhatnak ki rá, vagy legrosszabb esetben büntetőeljárás indulhat ellene.

Adóügyi büntetőjog


Az adóügyi büntetőjog az adóügyi törvények ellen elkövetett bűncselekmények szankcionálására szolgál. Ennek során különböző mértékű büntetések szabhatók ki (bírságok, pénzbeli büntetések és szabadságvesztés). A központi adóügyi büntetőjogi szabályok blankettatörvényként vannak megfogalmazva. Ezért rendszeresen további adótörvényeket kell figyelembe venni. Az adóügyi büntetőjog így büntető- és adójogi szabályokat kombinál.

Általános büntetőjog


Az általános büntetőjog a büntető törvénykönyvben található összes büntetőjogi jogszabály gyűjtőfogalma. Ezért a büntetőjogi jogszabályok „magvának” is szokták nevezni. Ide tartozik pl. a lopás, rablás, rablási zsarolás, tetten ért tolvaj által elkövetett rablás, valamint a testi sértések, kezde a könnyű testi sértésektől egészen az emberölésig és gyilkosságig.

Hungarian Desk


Ügyvédi irodánk speciális szakterülete a magyar gazdasági jog. A magyar részlegünk mindenre kiterjedű átfogó támogatást nyújt a német-magyar üzleti kapcsolatokra vonatkozóan.

Szívesen képviseljük az érdekeit a gazdasági joggal kapcsolatban, különös tekintettel a Németország és Magyarország közötti határokon átnyúló peres ügyekre.

Beszéljen velünk.